Alt
Alt
alt carpon

MOJANG PETINGAN

Carpon Bune Upik Sasadiaan ti anggalna kénéh, pitilu bulaneun deui kana prungna pasanggiri “Pemilihan Top Model dan Photogenic”. Ti mimiti baju, sapatu katut...